Arbeidsgegevens

6.944 personeelsleden

Op 31 december 2018 waren er 6.944 personeelsleden of 4.975,8 voltijdsequivalenten werkzaam bij onze organisatie. Hiervan is 94 % vrouwelijk. Het aantal mannelijke personeelsleden steeg met 2,7 % ten opzichte van 2017.

  Hoofden Voltijds equivalenten (VTE)
Totaal aantal personeelsleden 6.944 4.975,8
Vrouwen 6.525 4.603,9
Mannen 419 371,9

Werknemerscategorie

De meerderheid van de werknemers (81,2 %) behoort tot het verpleegkundig personeel en 9,2 % werkt als verzorgende of zorgkundige. Zoals vorig jaar merken we een stijging van het aantal hoger opgeleiden. In de categorie van de hoofdverpleegkundigen is het aantal VTE masters gestegen met 24 %. Ook meer verpleegkundigen hebben een bachelordiploma (+1,7 %). Daarnaast kent ook het administratief personeel een stijging met 4,2 %.

 

Uitgebreide cijfers vind je hier.

 

Bijzondere functies

Onze verpleegkundigen scholen zich voortdurend bij. Naast hun dagdagelijkse zorgtaken, zijn ze ook werkzaam in verschillende referentiegebieden. Zo hebben 69 verpleegkundigen een bekwaming als verpleegkundige diabeteseducator en 96 verpleegkundigen zijn geregistreerde referentieverpleegkundigen wondzorg (beide referentiedomeinen zijn erkend door het RIZIV). Ook zijn er 9 diëtisten diabeteseducatoren. De referentieverpleegkundigen ethisch zorg verlenen stegen met  16,7 % en het aantal referentieverpleegkundigen geestelijke gezondheidszorg/psychiatrie steeg  met 21,4 %.

Uitgebreide cijfers vind je hier.

Vakantiewerk

Er waren 656 studenten voor korte of langere tijd werkzaam bij het Wit-Gele Kruis. In totaal werkten zij 385,7 voltijdse maanden als verpleegkundige of zorgkundige. Vergeleken met het jaar ervoor waren er in 2018, voor een kortere periode, meer zorgkundigen aan het werk (+11,5 %).  Anderzijds merken we een daling van het aantal maanden voltijds vakantiewerk (- 6,6 %).

  Hoofden Aantal maanden voltijds
Verpleegkundigen 188 129,5
Zorgkundigen 428 237,5
Andere 40 18,7
Totaal 656 385,7

Vorming

In totaal volgden de medewerkers 177.933 uren vorming. Hiervan is 80 % zorgspecifiek Dit komt neer op 35,8 uur vorming per VTE.

  Uren totaal Uren/VTE
Zorgspecifieke vorming 142.285 28,6
Andere vorming (technologie, administratie, reglementering …) 35.648 7,2
Totaal 177.933 35,8

 

Wagenpark

In totaal zijn er 5.143 wagens (dienstwagens en privéwagens) in gebruik. De evolutie naar de leasingformule zet zich verder. Daarnaast is er ook een daling in het aantal privéwagens (142 voertuigen).

  Aankoop Leasing Privé Totaal
Aantal wagens 4.019 982 142 5.143
% 78,14% 19,09% 2,76% 100%