D-Scope

Het D-SCOPE project (Detection – Support and Care for Older People: Prevention and Empowerment) is een multidisciplinair onderzoeksproject dat het Fonds Wetenschappelijk Onderzoek financieel mee ondersteunde. Dit project had een looptijd van vier jaar (2015 – 2018). Het ging na hoe men ouderen de mogelijkheid kan bieden om kwaliteitsvol oud te worden in de eigen woonomgeving. De focus lag hierbij op preventie van kwetsbaarheid en het ondersteunen van ouderen, mantelzorgers en sociale omgeving.

Collega Bram Fret, stafmedewerker bij het Wit-Gele Kruis Vlaanderen, verdedigde succesvol zijn doctoraat binnen dit D-SCOPE project.