Diabetesstudie

In 2018 startte een kwalitatief onderzoek naar het diabetesteam: de betrokken actoren en de rolverdelingen. Hiervoor bevraagden we via twee focusgroepen diabetespatiënten en/of hun mantelzorgers. Daarnaast bevraagden we diverse zorgverleners via vier focusgroepen en twee diepte-interviews. De analyse gebeurde aan de hand van de Qualitative Analysis Guide of Leuven (QUAGOL) binnen een onderzoeksteam. De methode laat toe om op een gestructureerde wijze steeds dieper te graven in het onderzoeksmateriaal.

De resultaten worden verwacht in de loop van 2019.

12 jaar geleden werd Lieve onwel op het werk.

Lieve: “Ik ben toen naar het ziekenhuis gegaan. Daar kreeg ik de diagnose diabetes. Ik heb veel geluk gehad volgens de dokters. Had ik langer gewacht, dan zou ik in een coma zijn geraakt.”

In het zorgtraject diabetes kreeg ze Marleen van het Wit-Gele Kruis als diabeteseducator.

Bekijk hier wat Marleen voor Lieve betekent.