European Training Network

TRANS-SENIOR is een internationaal onderzoeksproject waarbij zes verschillende Europese landen samenwerken rond dertien projecten in de ouderenzorg. Het voorkomen of verbeteren van transities van ouderen tussen verschillende zorgsettings staat binnen deze projecten centraal. In het kader hiervan worden dertien PhD studenten opgeleid tot toekomstige change agents of innovators in de zorg. Lotan Kraun, afkomstig uit Israël, zal als één van de 13 PhD studenten, gedurende 3 jaar een dergelijk traject volgen onder begeleiding van het Wit-Gele Kruis en het Academisch Centrum voor Verpleegkunde en Vroedkunde.