Hoog-risico medicatie studie

In 2018 werd een hoog-risico medicatie studie opzet om probleempunten inzake hoog-risico medicatiezorg te ontdekken en een beleid op te stellen om de zorg te verbeteren. Hiervoor voerden men een literatuurstudie en expertenbevraging uit om een definitie en lijst van hoog-risico geneesmiddelen in de thuiszorg op te stellen. Op basis hiervan start er begin 2019 een grootschalige bevraging bij thuisverpleegkundigen om na te gaan op welke manier zij in contact komen met deze geneesmiddelen.