Onderwijs

We participeerden in verschillende initiatieven die mee het verpleegkundig onderwijslandschap zullen vormgeven.

Binnen de Federale Raad voor Verpleegkunde werden volgende adviezen goedgekeurd:

  • beroeps- en competentieprofiel van de zorgassistent
  • overgangsmaatregelen voor de zorgkundigen, brugopleiding voor de zorgassistent om de erkenning van verpleegkundige te verkrijgen
  • permanente vorming van de beoefenaars van de verpleegkunde
  • functie- en competentieprofiel van de gespecialiseerde verpleegkundige
  • functie- en competentieprofiel van de verpleegkundig specialist
  • functie- en competentieprofiel van de verpleegkundig consulent
  • advies betreffende de kwalificaties, de studies en de opleiding van de zorgkundige naar aanleiding van het advies van de Technische Commissie voor verpleegkunde

We namen deel aan diverse overlegmomenten om de toekomst voor de verpleegkundige beroepen en het bijhorende onderwijs te helpen uit te tekenen.