Richtlijn kwetsbare zwangere vrouwen

In Brussel leven veel kwetsbare zwangere vrouwen. Zorg- en hulpverleners werkzaam in deze regio willen deze vrouwen nog meer zorg op maat aanbieden. Hiervoor startte eind 2018 het project Born in Brussels om een specifiek zorgpad uit te werken. Het Wit-Gele Kruis is betrokken bij het ontwikkelen en engageert zich in 2019 als partner van het project.