Suïcide preventie richtlijn

Het Vlaams Centrum Suïcidepreventie ontwikkelt samen met experten uit het werkveld, waaronder het Wit-Gele Kruis, een richtlijn “Suïcidepreventie bij ouderen”. We namen deel aan de overlegmomenten en gaven feedback tijdens de verschillende fasen van de ontwikkeling. Deze richtlijn is een aanvulling op de algemene richtlijn Suïcidepreventie. Onderzoek toont immers aan dat ouderen significant meer lethale pogingen ondernemen of dat een zelfmoord niet herkend wordt. De richtlijn wil zorgverleners, betrokken bij de ouderenzorg, concrete handvaten geven om een doodswens bespreekbaar te maken en handvaten geven om dit samen aan te pakken. Naast de richtlijn werd ook een e-learningsmodule uitgewerkt om zorgverleners bij te scholen over dit onderwerp.

Meer info: