Vrijheidsbeperkende maatregelen - fixatie

Het Wit-Gele Kruis voerde een aantal studies uit om zicht te krijgen op het gebruik van  vrijheidsbeperkende maatregelen in de thuiszorg. De studie over de factoren geassocieerd met het gebruik van vrijheidsbeperkende maatregelen bij oudere personen in de thuiszorg werd aanvaard voor publicatie in ‘the International Journal of Nursing Studies’.

In het kader van het pilootproject ‘Streven naar een fixatiearme thuiszorg’ werden ambassadeurs ‘fixatiearme thuiszorg’ opgeleid. Het multicomponent programma kreeg vorm en werd geëvalueerd aan de hand van focusgroepen en een online survey. Het Wit-Gele Kruis nam deel aan het project doordat een stafmedewerker het project coördineert en door het afvaardigen van enkele participanten in de regio van het pilootproject.

Op 6 maart verdedigde Kristien Scheepmans succesvol haar doctoraat ‘Restraint use in home care: a multimethod analysis’.