Nederlandstalig Platform voor Thuisverpleegkundigen

Het nieuw opgericht Nederlandstalig Platform voor Thuisverpleegkundigen (NPTV) wil:

  • de noden van de thuisverpleegkundigen beter behartigen
  • de kwaliteit van de thuisverpleegkundige zorg verbeteren
  •  als één overlegorgaan fungeren
  • het centraal aanspreekpunt vormen bij overleg

 

Het platform is actief in Vlaanderen en Brussel en bestaat uit leden van:

  • de Vlaamse Federatie van Diensten voor Thuisverpleging (waaronder Wit-Gele Kruis)
  • het Kartel E-Vita
  • het kartel Zelfstandige Thuisverpleging.

 

​​​​​​​Het NPTV werd in 2018 opgericht.