Zorgcentrale

Biedt hulp bij alarmering

24/24u en 7/7 dagen kunnen patiënten bij ons terecht indien ze (dringende) hulp nodig hebben. Bij een alarmoproep organiseert een medewerker van de Zorgcentrale een interventie en blijft in contact met de patiënt tot een mantelzorger of zorgverlener ter plaatse is. Daarnaast is er ook aandacht voor preventie, nazorg en begeleiding. In 2018 waren 29. 000 personen aangesloten op onze Zorgcentrale en dit resulteerde in 6.201 interventies.

Toekomst

We startten met de éénmaking van de Zorgcentrale. Sleutelwoorden zijn afstemming, een gemeenschappelijk aanbod en prijzen en een doorgedreven kwaliteit. Hiermee willen we een kwalitatieve veilige dienstverlening aanbieden en inspelen op de noden van mensen die langer thuis wonen. Ook bundelen we onze krachten op innovatief vlak. Samen met partners zetten we projecten op om onze expertise verder uit te bouwen, zoals onder andere het opvolgen van de bloeddruk op afstand.

Meer info via witgelekruis.be/zorgcentrale