Voorwoord

Het jaarverslag 2018 staat in het teken van 6 krachtige thema’s waar wij doorheen het jaar samen met de WGK-verenigingen en de federatie heel wat op ingezet hebben. Daarnaast vind je bij de kerncijfers uitgebreide provinciale en algemene zorggegevens.

Thema’s

  • Zorgcentrale
  • kwaliteit
  • medewerkersbeleid
  • samenwerking met partners
  • zorgaanbod
  • onderzoek

 

Het Wit-Gele Kruis blijft als pionier inzetten op innovatie en technologie. Dit helpt ons om de beste en meest efficiënte dienstverlening te kunnen aanbieden aan onze patiënten. Daarnaast willen we onze verpleegkundigen zo min mogelijk administratief belasten en blijven we investeren in degelijke tablets, eID-lezers, smartphones …

Kom meer te weten over de kwaliteit van de zorg die onze verpleegkundigen dagelijks aanbieden, welke evoluties we hebben doorgemaakt in 2018 en aan welke projecten, wetenschappelijke artikels en onderzoeken we hebben meegewerkt.

Leer zo onze warme, professionele, dynamische en vooruitstrevende organisatie kennen.

Veel leesplezier.

 

Piet Vanthemsche
Voorzitter Wit-Gele Kruis van Vlaanderen